Dați-mi în mână Biblia cea sfântă

1. Dațimi în mână Biblia cea sfântă; Ea mângâieri dă celui întristat; Nui nor sascundă razai minunată De când Isus pe noi ne-a cercetat

Refr.
Să strălucească razele Scripturii, Spre poarta strâmtă ne vor îndruma; Sfatul lui Dumnezeu în ea cuprinde, Promisiuni, har și iubirea Sa.

2. Dațimi în mână Biblia cea sfântă, Eanviorează pe cei osteniți. Leac minunat e pentru orice rană, Vindecă boală șiorice suferinți.

3. Dațimi în mână Biblia cea sfântă, În ea se află viața lui Isus; El pentru minea dus cumplita luptă, Și pe vrăjmașul vieții la răpus.

4. Dațimi în mână Biblia cea sfântă, Să gust cuvântul ei mântuitor, Lacrimi să vărs ca semn de pocăință Și să fiu lui Isus mulțumitor.

Home


Next song