Fraţi şi surori

1. Frați și surori, acum ne despărțim, Cu voia Domnului la drum pornim. Să rămânem uniți Prin Duhul Său cel Sfânt, În iubire trăind al Său Cuvânt.

2. Să vănsoțească El cu harul Său; În pace să umblați cu Dumnezeu. Strălucească în veci gloria cerului; Fiți conduși de Isus în țara Lui!

3. Clipa aceasta e plină de har; Domnul prin mila Sa neo dă în dar. Inima, sufletul, Prin Duhul Său cel Sfânt Să ne lege mereu peacest pământ!

Home


Next song