Cât de bogat și minunat

1. Cât de bogat și minunat
Este acest Cuvânt,
Domnul iubirea Sa n-ea dat
Prin noul Legământ.

Să fiți supuși în dragoste,
În pace să trăiți!
Cu adevărat iubiți-vă,
De rău să vă feriți!

2. Să nu trăiți în dezbinări
Nici în vorbiri de rău,
Nu întristați pe Duhul Sfânt,
Voi sunteți rodul Său!

3. „Să nu apună soarele
Peste mânia ta! “
Nu stăviliți izvoarele
ce curg Din Golgota!

4. Pe cel căzut să-l ridicați
Cu dragoste și har
Și-n bunătatea lui Hristos
Să-l duceți la Calvar!

5. Pe nori de slavă vor zbura
Cu Mirele iubit
Cei ce pe Domnul și pe frați,
La fel au prețuit!

Home


Next song