Undei teamă, nu-i iubire

1. Undei teamă, nu-i iubire, Undei lege, nui sfințire. Legea dă ce se cuvine, Dragostea se dă pe sine. Legea dă o zi din șapte, Dragostea le dă pe toate. Dragostea le dă pe toate, Aleluia!

2. Undei lege, nui cunună, Undes robi, nui voie bună. Legea dă viței pealtare, Dragostea dă tot ce are. Legea dă a zecea parte, Dragostea le dă pe toate, Dragostea le dă pe toate, Aleluia!

3. Undei lege, nui iertare, Undei rug, nui îndurare. Legea iartă, dar vrea sânge, Dragostea nimic nu frânge. Legea iartă prin dreptate, Dragostea le iartă toate. Dragostea le iartă toate, Aleluia!

4. Legea are zile sfinte, Dragosteai mereu fierbinte. Legea dă porunci divine, Dragostea prin har le ține. Legeai trudă cu simbrie, Dragosteai Împărăție. Dragosteai Împărăție, Aleluia!

Home


Next song