Inimi lângă inimi strângem

1. Inimi lângă inimi strângem Savem pace pe pământ; O, veniți cu toți din harfe Să lăudăm pe Domnul sfânt. Frunteai El, noi, mădulare; Soarei El, noi raza Lui; El Izvorul fericirii, Iar noi unda râului.

2. Fii ai Tatălui, Preasfântul, Legământul întăriți, Să păstrați în voi Cuvântul Și din inimi săl iubiți. A iubirii legătură, Lanțul ei de ar slăbi, Stăruiți în rugăciune, Căci Isus îl va-ntări.

3. Frați pe frați să se iubească Din tot sufletul, așa Încât unul pentru altul Viața însăși să șio dea. Astfel nea iubit la vreme, Încât sângele Șia dat; Din noi unul de sar pierde, Ceru-ntreg ar fintristat.

4. Dă-ne har de înfrățire În poporul Tău iubit, Șil topeștentro simțire, După cum Tu ai voit. Una făl cu adevărul Ce respirăn Duhul Tău, Și văpaia Ta să ardă Miasma cugetului rău.

Home


Next song