Nu tendoi, ci crede

1. Nu tendoi, ci crede Că dincolo de nor E un soare și mai dulce, Și mai strălucitor.

/: Nu norul este veșnic, Ci soarelei acel Cenvinge și rămâne stăpân în urmă el! :/

2. Nu te uita la tine, Că ești atât de slab, Nici la vrăjmașul care Tear nimici degrab’.

/: Nu te uita la ziduri, La porțile de fier, La ura ce scrâșnește, Ci uită-te la cer! :/

3. Nu tendoi, ci crede Că dincolo de tot Veghează Dumnezeul Puternic, Savaot, /: Căci nici un păr nuți cade Și nici o clipă nui, Că nui nici oncercare Decât prin voia Lui. :/

4. Iar dacă crezi puternic, Nimica nui spre rău, Ci totul se vantoarce Spreun și mai bineal tău. /: Nu tendoi, ci crede Căn ceasul cel mai greu, În fiecare clipă Veghează Dumnezeu! :/

Home


Next song