Ce mare și sfânt

1. Ce mare și sfânt, minunat și slăvit E Domnul Isus, bun Păstor! El ma ocrotit printre stânci de granit, M-a pus lângăal vieții izvor.

Refr.
El ma ocrotit printre stânci de granit Deasupra uscatelor văi, Cu mâna Lui tare mereu ma umbrit Pe urmele pașilor Săi, Pe urmele pașilor Săi.

2. Ce bun Salvator, minunat și slăvit Povara mea El a purtat; El ma ridicat și voi sta neclintit Pe culmea iubirii salvat.

3. Cu ce îndurarencunună pe sfinți, Le dă plinătate de har; Ei cântă-n extazul iubirii fierbinți Iertarea primită în dar.

4. Șin slavămbrăcat Când mă voi ridica Să ies înainte pe nori, Salvarea măreață șiatunci voi cânta În glorie de mii de ori.

Home


Next song