Dacă Domnul ne conduce

1. Dacă Domnul ne conduce Vom învinge negreșit! Nu ne-nfrică duhul lumii, Vom învinge negreșit! Chiar de lupta este grea Și răniți vom fi în ea, Cu Isus vom triumfa, Vom învinge negreșit!

2. Prin a Duhului putere Vom învinge negreșit! Cu a Domnului iubire Vom învinge negreșit! Cu adevărul îmbrăcați, Cu răbdare înarmați, Cât de mult am fincercați Vom învinge negreșit!

3. Înrolați în oastea sfântă Vom învinge negreșit! Prin credințăadevărată Vom învinge negreșit! Nu prin noi vom birui, Mâna Lui ne va-ntări, Doar prin El vom izbândi, Vom învinge negreșit!

Home


Next song