Mă-ncred în El

1. Mă-ncred în El, Orice sar întâmpla Pe drumul meu Sau în viața mea, Fie ceo fi, în orice zi Cerescul Tată ma călăuzi!

Refr.
Măncred în El, El știe soarta mea, Pe stâncă sus Sau în adânc de văi, Lovit de val ajung la mal, Cerescul Tată ma călăuzi!

2. Măncred în El Oriunde aș fi dus, Chiar în cuptor de foc De aș fi pus, În suferinți sau bucurii Cerescul Tată ma călăuzi!

3. Măncred în El Chiar și când nunțeleg, Eu voia Lui Întotdeaunaaleg Căci doar așa în slava Sa Cerescul Tată ma călăuzi!

Home


Next song