Pe piatra aspră a vieții

1. Pe piatra aspră a vieții Să lași o dâră fină Din aurul virtuții, Din sfânta lui lumină.

Refr.
Tu ești chemat, tu ești chemat Să fii creștin cuadevărat!

2. Și-n mâna ceți lovește A vieții tale floare, Să lași parfumul dulce, Ca dar sprenviorare.

3. Iar celui ceți aruncă A clevetirii piatră, Dăi pâinea rugăciunii Și a dragostei ce iartă.

4. Căci numai când Cu bine răspunzi la rău în toate, Viața ta oriunde Să biruiască poate.

5. Atunci duci mântuirea Cu adevărat prin lume Și vei purta cu cinste Al Domnului scump nume.

Home


Next song