Totdeauna pea Domnului cale

1. Totdeauna pea Domnului cale Au fost lacrimi și au fost spini destui, Dar acei ceau urmat voii Sale, Trebuitau săI semene Lui.

Refr.
Când în cerul slăvit vom sosi Chiar Isus Hristos ne va primi; Orice lacrimă El o va șterge Când în cerul slăvit vom sosi.

2. Lumea nu ia iubit niciodată Pe cei ce lui Hristos Iau slujit, Ci cu o ură mereu nempăcată Ia hulit, ia lovit, ia zdrobit.

3. Dar cu ochiiațintiți la răsplată Din răbdarea Golgotei primind, Cei aleși nau cârtit niciodată, Ciau trăit, șiau murit biruind.

4. Nu-i la fel pentru toți încercarea, Nici nui vremea la toți întrun fel, Însă toți întrun fel au chemarea La un preț de dureri pentru El.

5. Tu fii tare căn ziuancercării E alegerea ta pentru har, Strălucit ești în haina ocării Când te urci răbdător pe Calvar.

6. Iar prin moartenmiit vei culege Răsplătirea cerescului zel, Căci mereu astfel Domnul Și-alege Pe acei ce sunt vrednici de El.

Home


Next song