Fugi, fugi de păcate

1. Fugi, fugi de păcate, nu teapropia, Duce la pierzare calea lumii rea. Fii treaz și te roagă, fii încrezător, Cu Isus în luptă ești biruitor!

Refr.
Vino-n rugăciune, SpuneI starea ta, În Isus tencrede, El te vaajuta.

2. La păcat renunță că te vanșela, Teme-te de Domnul, Mergi pe calea Sa! Cu Isus trăiește treaz și devotat, În El te încrede, Lui săI fii predat!

3. Fii voios că Domnul e tăria ta, La Mântuitorul fie ținta ta! Cine e statornic până la sfârșit Va primi cununa, căci a biruit.

Home


Next song