Cruceai ascultarea Domnului Isus

1. Cruceai ascultarea Domnului Isus, Cea mai ’naltă jertfă care sa adus, Darul cel mai mare, prețul nentrecut Ca să mântuiască ce era pierdut!

Refr.
Cruceai slava Ta, Cruceai pacea mea, Din blestem ma scos Jertfa lui Hristos; Viață mia adus crucea lui Isus. Slavă lui Hristos, slavă lui Hristos!

2. Crucea e iubirea Domnului Isus Nui cuvânt să-nalțe dragostea mai sus; Nui nimic săarate-atât de strălucit Dragostea cu care Tatăl nea iubit!

3. Cruceai biruința Domnului Isus. El anvins când singur morții Sa supus Șia zdrobit vrăjmașul Când Sa umilit; Preamărit e Mielul fiindcă Sa jertfit!

4. Crucea este slava Domnului Isus, Prin ea Șia-nălțat El NumeleI mai sus; Rănile Lui sfinte veșnic vor purta Mântuirea noastră și mărirea Sa!

Home


Next song