O, creştemi iubirea în inima mea

1. O, creștemi iubirea în inima mea, Isuse, Isuse, mereu Teoi ruga, Îmi umple cu dorul pe carel aștept Și ochii și graiul și iniman piept.

2. O, creștemi iubirea, Isuse iubit Să fiu dea ei haruri deplin copleșit; Revarsă-mion suflet cu val după val Ca râul ce crește de dă peste mal.

3. O, creștemi iubirea, iubite Isus, În starea șin locul în care mai pus; Să port pretutindeni belșugul de har Șia ei revărsare să naibă hotar.

4. O, creștemi iubirea cu focui sfințit Și chiar de mar arde, să fiu mistuit; Flămând de iubire mereu Teoi ruga: O, creștemi iubirea în inima mea!

Home


Next song