Venit din cer, un Copil

1. Venit din cer, un Copil, De slava Lui Sa dezbrăcat Și nu slujit ci slujind Viața pentru noi Șia dat.

Refr.
E-al nostru Domn, Serv-Împărat Și El ne cheamă săI urmăm; Să-i dăm viața jertfă zi de zi, Spre slava Lui să onchinăm!

2. În Ghetsimani, părăsit, Purtând povara noastră grea, Lui Dumnezeu S-a rugat: „Nu voia Mea, ci voia Ta!“

3. Privește rănile Lui Cum ne vorbesc de jertfa Sa; Cât de adânc S-a smerit Să ne arate dragostea.

4. Deci să-nvățăm să slujim FăcânduL Domn în temple vii; Slujind ca robi tuturor, Prin toate Lui Îi vom servi.

Home


Next song