La luptă fraţi

1. La luptă frați, vă înrolați În slujba lui Isus, Armura Duhului purtați, Stindardul țineți sus.

Refr.
El le dă victorie, le va da și glorie Celor ce sencred în El, În divinul Miel. O, ce frumos când ești un fiu Al Dumnezeului cel viu, Spălat de orișice păcat Prin sângele vărsat.

2. Cu dragoste El nea-ndemnat Pe oameni săi căutăm, Din lumea plină de păcat La Domnul săi chemăm.

3. Avem un lucru demplinit Ce îngeriil privesc; Ei sunt voioși de negrăit Când mulți se pocăiesc.

4. Mai sunt nemântuiți destui, Străini de Tatăl sfânt. Vestiți iubirea Domnului La toți de pe pământ.

Home


Next song