Dumnezeu tea creat

1. Dumnezeu tea creat Și apoi tea așezat Întrun loc pregătit pentru tine; De păcat tea scăpat Când la moarte El La dat Pe Hristos, Fiul Său pentru tine...

Refr.
Aduți aminte de Făcătorul tău În zilele tinereții tale; Aduți aminte de Domnul Dumnezeu Și umblă în căile Sale!

2. Dacă poți să lucrezi Și cu ochi senini să vezi Tot ce El a făcut pentru tine; Dacă poți să alergi, Să cuprinzi, să stăpânești Tot ce El a făcut pentru tine...

3. Dacă poți să iubești Și așa să înțelegi Cea făcut Dumnezeu pentru tine; Dacă poți să vorbești Și smerit săI mulțumești Pentru tot cea făcut pentru tine...

Home


Next song