Doamne, a Tale Cuvinte

1. Doamne, a Tale Cuvinte Care sau scris mai ’nainte, Samplinit precum le scrie Moise la cartea întâie, O, minune!

2. De la răsărit răsare O stea cu lumină mare, Razele își răspândește, Pe trei crai călăuzește. O, minune!

3. Steaua magilor vestește, Betleemul îi primește Și dau proorocire rară, Pe Mesia Îl aflară! O, minune!

Home


Next song