O, cine este acest Copil

1. O, cine este acest Copil Ce stă culcat pe paie În timp ce îngerii din cer Îi cântăn adorare?

Refr.
El e Hristos Isus, E Regele trimis de sus! Veniți și-L căutați Pe Cel născut în iesle!

2. El doarmen ieslea boilor Pe brațele Mariei; Păstori și magi aduc cu ei Prinosul bucuriei.

3. Veniți la El, bogați, săraci, Cu daruri și-nchinare Căci e nădejdea tuturor, La toți ne e salvare!

Home


Next song