Când Teai născut, Isuse

1. Când Teai născut, Isuse, Și îngerii de sus Vestirea minunată a păcii Neau adus,
Sa-nfiorat pământul; De mii de ani dorea Să vină, săl cuprindă Odată pacea Ta!

2. Au vruto munții; Câmpul și apeleo cereau Și toate de pe lume Cu dor o așteptau. Iar Tatăl o trimise Prin Fiul Său plăcut; Și îngeriio vestiră, Dar oamenii nau vrut.

3. N-au vrut să o primească Și nau vrut aL urma Pe Domnul păcii Care lear fi pututo da. Ci mult se învrăjbiră Și mult sau tulburat, La porți închise, Pacea îndurerată a stat.

4. Iar azi, ca niciodată, Isuse, însetăm De pacea Ta, de pacea Pe careo așteptăm. O, dă-neo Tu, Isuse, Așa precum neau spus Odată îngerașii, Când coborau de sus.

Home


Next song