Cântă corul îngeresc

1. Cântă corul îngeresc: „Slavă Tatălui ceresc! Pace fie pe pământ!“ Sa născut Copilul Sfânt. Fiul sfânt demult promis a venit, De sus trimis. /: Cântă corul îngeresc: „Slavă Tatălui ceresc!“ :/

2. Cel din cerul minunat, Preamărit și înălțat, Pe pământ jos a venit Și ca noi trup a primit. Sa jertfit, a pătimit, Chiar și moartea suferit, /: De păcate nea spălat, Viață nouă El nea dat. :/

3. Totul noi avem în El, Dumnezeu Emanuel; Bucuros El vrea să dea pacea Și iertarea Sa; Cerul Său cel strălucit Chiar de El e pregătit /: Pentru cei răscumpărați Și cei binecuvântați. :/

Home


Next song