Departentrun staul

1. Departentrun staul De nimeni știut, La vremea-mplinită, Isus sa născut, Și stele pe ceruri luciră mai viu, Și îngeri cântară pe dealul pustiu.

2. Departe de Tatăl, De tronul ceresc, Culcat întro iesle, PăstoriiL găsesc; Să vadă copilul născut campărat Adus-au și magii prinos denchinat.

3. Ca ieslea săracă e inima mea, Dar vino, Isuse, Te naște în ea, Sa ud cor de îngeri la mine sosit Cu vestea cea bună Că sunt mântuit.

Home


Next song