Din cer vestit-au îngerii

1. Din cer vestit-au îngerii Păstorilor din câmp: „Acum vi Sa născut Hristos, La lume de folos“.

Refr.
Cu îngerii toți săI cântăm, Cu îngerii toți săI cântăm Și cu oastea mare cerească SăL lăudăm pe Dumnezeu. Slavă Lui! Slavă Lui! Mărit fie Domnul din înălțimi Și pace pe pământ.

2. Când îngerii la cer sau dus, Atunci păstoriiau zis: „Să mergem dar la Betleem, Pe Prunc să Îl vedem!“

3. Să alergăm și noi cu toți La ieslea lui Hristos Și cu păstorii să intrăm, Lui să ne închinăm.

Home


Next song