Minunatăi noaptea sfântă

1. Minunatăi noaptea sfântă, Minunată, minunată! Sfânta pace înveșmântă Lumea toată, lumea toată. Multe bucurii cerești Umplu inimi omenești; Noapte sfântă, Tunfrățești lumea toată!

2. Sărbătoarei noaptea sfântă, Sărbătoare, sărbătoare! Vin păstorii, îngeri cântă; Ce splendoare! Ce splendoare! Steaua arde luminos, Magii ’nalță pe Hristos; Ce lumină! Cerui jos; Ce splendoare!

3. Bucuriei noaptea sfântă, Bucurie, bucurie! Iadul cade, moarteai frântă Pe vecie, pe vecie. Profeția samplinit, Mântuirea nea venit; Sfânt Mesia, fii slăvit pe vecie!

4. Îndurarei noaptea sfântă, Îndurare, îndurare! Cerul ne binecuvântă, Harui mare, Harui mare! Inimile vă gătiți, Pe Mesia săL primiți Să vă facă fericiți, Harui mare!

Home


Next song