Osana! Osana! Osana! Veniți toți

1. Osana! Osana! Osana! Veniți toți săL întâmpinăm; Osana! Osana! Osana! Pe Domnul Isus săL lăudăm Căci El este Fiul lui David Și Regele regilor Trimis să ne mântuiască, Să dea pacea Lui tuturor.

Refr.
/: Glorie Lui! Glorie Lui! Cerescul Împărat. :/

2. Osana! Osana! Osana! Răsună pentregul pământ; Osana! Osana! Osana! Acelui ce vine curând Să ian stăpânire Mireasa, So-nalțe spre zări de nespus, La Tatăl Preasfântul din ceruri Sombrace cu slava de sus.

Home


Next song