Slujesc pe Salvatorul

1. Slujesc pe Salvatorul, Pe Cel cea înviat. Eu știu că El trăiește Cu slavă îmbrăcat; Îi simt deschisă mâna Și brațul iubitor, Și când Îl chem El vine în ajutor.

Refr.
E viu! E viu! Trăiește Domnul meu, Cu mine merge și- mi vorbește Chiar pe drumul greu. E viu! E viu! Salvarea El mia dat, Îl port în inimă mereu, E viu cu adevărat!

2. Privesc întreg pământul Și văd iubirea Sa; Și chiar lovit de grijuri Eu nu voi dispera. Eu știu că El mă poartă Prin aspre vijelii Șin ziua cea din urmă cu El voi fi.

3. Strigați de bucurie, Cântați cu glas duios Un veșnic Aleluia, Spre slava lui Hristos. Ca El nu este nimeni Atât de blând și bun, Speranță și lumină pe-al vieții drum.

Home


Next song