Când eu privesc la crucea grea

1. Când eu privesc la crucea grea Pe careal slavei Prinț muri, În praf arunc mândria mea, Doar jertfa Lui voi prețui.

2. Eu nu aș vrea să mă mândresc Decât cu jertfa lui Hristos, Pe crucea Lui să răstignesc Tot ce e vechi și păcătos.

3. Văd mâna Lui și mie deajuns, Văd ochii Săi de lacrimi plini; Eu sunt pironul cea străpuns, Eu sunt cununa cea de spini.

4. Orice Iaș da nar fi deajuns Să răsplătesc iubirea Sa; Ceam mai de preț eu Iam adus; „Primește, Doamne, viața mea!“

Home


Next song