Pe un deal depărtat

1. Pe un deal depărtat Mielul Sfânt a purtat Crucea grea pentru al lumii păcat; Îl iubesc șiL privesc Suferind răbdător Pe Isus, Cel ce viața Șia dat.

Refr.
Cu privirea spre Domnul voi sta Amintindumi mereu jertfa Sa; Și ca El crucea mio voi purta Pânăn cer, când coroanămi va da!

2. Jertfa de pe Calvar Cei respinsă de mulți Mă atrage pe mine la ea Căci acolo Isus, lăsând gloria sus A murit pentru a mă salva.

3. Doar în sângele sfânt Ce pe cruce a curs E minunea salvăriin Hristos, Căci murind la Calvar Mielul sfânt, preacurat, Din blestem și pierzare ma scos.

4. Nencetat lui Isus Eu voi fi credincios, Chiar dureri și dispreț voi răbda, Căci eu știu căntr-o zi În locașul ceresc El în glorie mă vambrăca.

Home


Next song