În seara Cinei, când Tu, Isus

1. În seara Cinei, când Tu, Isus, Spre jertfă trupul întreg Țiai pus, /: Adus-ai vieții nou răsărit, Prin moarteaȚi crudă Neai mântuit. :/

2. În seara Cinei Tu neai deschis O poartă vie spre paradis, /: Adus-ai harul ce nea unit, Prin jertfaȚi sfântă neai mântuit. :/

3. În seara Cinei neai arătat Al părtășiei izvor curat. /: IubireaȚi dulce ne-ai dăruit; Prin jertfa crucii neai mântuit. :/

4. În seara Cinei neai dat îndemn Savem în inimi al morții semn /: Prin vin și pâine să ne amintim Căn jertfaȚi mare ne mântuim. :/

Home


Next song