Câți în Hristos vați botezat

Câți în Hristos vați botezat, Întru Hristos vați și îmbrăcat, Aleluia! Aleluia!

Home


Next song