Cu mulțumire adânc nenchinăm

1. Cu mulțumire adânc nenchinăm Șin umilință Te rugăm; Inimi curate săȚi pună pe altar, Har și putere dă-len dar.

2. Râu de iubire revarsă acum Peste cei doi peal vieții drum; Casa le fie lumină și altar, Har și putere de-len dar.

3. Mâini cu credință săntindă Spre cer, Valuri când vin, nădejdi când pier; Fruntea în palma Ta țineo Nencetat, Tu, Tată Sfânt și minunat!

Home


Next song