Acum e Anul Nou

1. Acum e Anul Nou, O Doamne slavă Ție! Tu ne-ai îngăduit Această bucurie. Dar Te rugăm din nou, Pe drumul Tău plăcut Să ne călăuzești Așa ca și-n trecut.

2. Să fie-un an de har, Un an de părtășire, De pace, împliniri Și-un an de izbăvire! Uniți prin Duhul Tău, Noi, prin Isus să fim Ai Tăi cu-adevărat, Cu viața să-Ți slujim!

3. În anul viitor, O, Doamne, cine știe. Din cei ce sunt acum, Câți oare-or să mai fie? Nu știm câți vor pleca, Nu știm câți vor mai fi Dar știm că în curând, Tu, Doamne, vei veni.

4. Noi Te-așteptăm cu drag, Grăbește-a Ta venire! Și-atunci cunoaște-vom Deplina fericire; Și-om preamări în veci Iubirea-Ți de nespus, Puterea, slava Ta Și Numele-Ți, Isus!

Home


Next song