Faţă-n faţă-n cer cu Domnul

1. Față-n față-n cer cu Domnul, față-n față cum va fi, Când pe Cel jertfit pe cruce glorios Îl voi privi?

Refr. Față-n față în mărire pe Isus Îl voi vedea Și în cerul plin de slavă Înaintea Lui voi sta.

2. Îl privesc doar prin credință așteptându-L zi de zi, Dar va fi o clipă-n care El pe nori va reveni!

3. O, ce mare bucurie când voi fi-n prezența Sa! Când durerea va apune și-n lumina Lui voi sta!

Home


Next song