Te-adorăm în fericire

1.Te-adorăm în fericire,
Domn al gloriei cereşti,
Ce cu raza-Ţi de iubire
Inimile ne-ncălzeşti
O, alungă nori şi ceaţa
De-ntuneric şi păcat
Şi ne luminează viaţa
Cu Duhul Tău sfânt, curat

2.Orice lucruri mari sau mici,
Ce prin Tine s-au creat:
Stele, îngeri cântă-n juru-Ţi,
Laudă Ţie ne-ncetat!
Munţi şi mare, deal şi vale,
Floarea în splendoarea sa:
Toate lucrurile Tale,
Ne vestesc iubirea Ta

3.Dătător de fericire,
Eşti Tu, Doamne, tuturor;
Râu de viaţă şi iubire,
Curge din al Tău izvor
Tu eşti Tatăl, Hristos, frate,
În Tine toţi ne iubim:
Învaţă-ne-a ierta toate
Şi ca fraţi noi să trăim

Home


Next song