Te lăudăm pe Tine

1. Te lăudăm pe Tine,
Domnul nostru mare,
Te lăudăm pe Tine,
Dumneze Preasfânt,
Te lăudăm smeriți
Prin viață și cântare,
Te lăudăm oricând
Și-oriunde pe pământ.

Refren:
Slavă-Ți cântă oștile
De îngeri sus
Ție, Miel preasfânt,
Mântuitor Isus!
Slavă Îți aducem noi
De pe pământ
Pentru harul mântuirii
Noastre sfânt.

2. Te lăudăm pentru
Deplina Ta jertfire,
Te lăudăm pentru
Izvorul Tău de har,
Te lăudăm pentru
Măreața mântuire,
Te lăudăm căci
Ne-ai adus-o nouă-n dar!

3. Te lăudăm pentru
Slăvita-mpărăție,
Pe care Tu ne-ai pregătit-o
Să ne-o dai
Te lăudăm și-Ți vom cânta
O veșnicie,
Că ne-ai iubit și ne-ai deschis Eternul rai.

Home


Next song