Întregul soare joacă-n stropi de rouă

1. Întregul soare joacă-n Stropi de rouă
Și Tu în inimi poți să locuiești
E o minune ce e veșnic nouă
Mărimea Ta ce știi s-o mărginești.

Refren:
Mi-e gata inima să cânte Ție,
Al lumilor Poet slăvit!
Poema Ta este o armonie
Și-n slava lor ești oglindit.

2. Pe cer ai scris cu slove arzătoare
Mărirea Ta ascunsă-n nesfârșit
Deși nu pier, sunt totuși trecătoare,
Dar glasul Tău rămâne-n veci iubit.

Refren:
Mi-e gata inima să cânte Ție,
Al lumilor Poet slăvit!
Poema Ta este o armonie
Și-n slava lor ești oglindit.

3. Fulgerător, lumina se abate
Din cer în cer, găsindu-și calea sa
Dar planul vecilor de-a-drept străbate
Un duh mânat de însăși Raza Ta.

Refren:
Mi-e gata inima să cânte Ție,
Al lumilor Poet slăvit!
Poema Ta este o armonie
Și-n slava lor ești oglindit.

4. Se mișcă tot cum nu se poate spune
Uimit ascult și cu nesaț privesc;
Dar lângă Tine îmi găsesc o lume
Ce-mi satisface noul simț ceresc.

Refren:
Mi-e gata inima să cânte Ție,
Al lumilor Poet slăvit!
Poema Ta este o armonie
Și-n slava lor ești oglindit.

5. Atâtea legi, nespus de felurite,
Urzesc mereu veșminte de-ntâmplări;
Dar Tu Te-mbraci cu haine neurzite
Și doar pe noi cu veșnice schimbări.

Refren:
Mi-e gata inima să cânte Ție,
Al lumilor Poet slăvit!
Poema Ta este o armonie
Și-n slava lor ești oglindit.

6. Te-ai îmbrăcat în omeneasca fire
Și-ai ispășit călcările de legi
M-a biruit Isuse-a Ta iubire!
Acuma poți cu orice să mă legi.

Refren:
Legată inima de-așa iubire,
În fața Ta mă simt prea mic,
Dar pot să cânt dumnezeiasca-Ți Fire;
Că Tu ești totul, eu nimic.

7. În veacurile cele viitoare
Când tot ce-i rău pe veci va fi apus,
În jurul Tău, nemărginite Soare,
Vom fi atrași din ce în ce mai sus.

Refren:
Mi-e gata inima să cânte Ție,
Al lumilor Poet slăvit!
Poema Ta este o armonie
Și-n slava lor ești oglindit.

Home


Next song