Cât de măreț e Dumnezeu

1.Cât de măreţ e Dumnezeu!
Văd marea cu talazuri grele,
Mă-nalţ pe munţii de bazalt
Şi-mi zboară gândul printre stele,
Tot mai înalt.

Ce împărat îşi duce-oştirea
Spre un gigantic apogeu?
Acel ce-a pus în goluri firea,
Acel ce-a scris oricui menirea,
Mai mult decât nemărginirea: E Tatăl meu!

2.Cât de temut e Dumnezeu!
Vuiau de pe Sinai ecouri,
Când glasul Domnului vorbea
Iar Moise-nainta prin nouri
Şi tremura...

La Tronul Alb se strâng sfielnic
Voivozi de foc din Empireu,
Şi heruvimii vin cucernic,
Slăvind Eternul Vistiernic
Şi-acest Stăpân Atotputernic: E Tatăl meu!

3.Şi cât de bun e Dumnezeu!
Chiar dacă stelele bătrâne
Tot au o vreme când se-aştern,
Dar cine în Isus rămâne
E-un fiu etern!

Şi-n faţa slavei sclipitoare,
În ceasul lumii cel mai greu,
Când cei ce-au dat pe sfinţi la fiare
Vedea-vor Forţa Creatoare,
Eu voi şopti cu adorare: |: E Tatăl meu... :|

Home


Next song