Cetate tare-i Dumnezeu

1.Cetate tare-i Dumnezeu
Și arma-apărătoare!
El ne ajută-n orice greu
Ce-ar vrea să ne doboare.

Vrăjmașul cel bătrân,
Se crede-acum stăpân
Putere, vicleșug,
El are din belșug
Cât nu-i poți da de seamă.

2.Tăria noastră nu-i deajuns
Și-am fi răpuși pe dată;
Dar luptă pentru noi Isus,
El duce lupta toată.

Și-ntrebi tu cine-i El?
El e Emanuel!
E Domnul Sabaot!
Și Dumnezeu a tot!
El a Biruitorul!

3.De-ar fi cu draci pământul plin
Ce-ar vrea să ne înghită,
Nu ne-ndoim cât de puțin
De-această reușită.

Al lumi-acestea prinț
Scrâșnește-amar din dinți;
Dar oricât ar scrâșni,
Nimic n-ar izbuti:
Scriptura-l va răpune.

4.Al lumi-acestea prinț
Scrâșnește-amar din dinți;
Dar oricât ar scrâșni,
Nimic n-ar izbuti:
Scriptura-l va răpune.

Și-atunci să tot lovească
În viața pământească
Tiranul inamic
Noi n-am pierdut nimic,
Căci cerul nou e-al nostru!

Home


Next song