Astăzi fraților, să mergem

1. Astăzi fraților, să mergem,
Într-un suflet și-ntr-un gând,
Să-nălțăm o rugăciune
La Isus îngenunchind!

Să cântăm un imn de slavă
Bunului Mântuitor,
Ce pe inimile noastre
Varsă foc izbăvitor!

2. Vlaga vieții noastre toată,
Domnului am închinat
În oștirea Lui divină,
Credincioși ne-am înrolat;

Să-I jurăm cu dor credință
Am jurat și ne-am supus,
De vom șovăi vreodată,
Să ne sprijini Tu, Isus!

3. În iubire toți să creștem,
Precum și El ne-a iubit,
La cei doisprezece-apostoli,
Să gândim necontenit;

Să iubim până la jertfă,
Fără al răsplății gând
Căci așa-a iubit și Domnul,
Când murea pe cruce - blând.

4. O, Isuse, ne unește
Inimile la un loc,
Și primește-le pe toate,
Le-am călit în sfântul foc;

Bisericii Tale scumpe
Dă-i bogatele-Ți comori…
Duhul Tău, cel bun împarte-L
La umilii slujitori.

Home


Next song