Privegheați și vă rugați

1. Privegheați și vă rugați întruna,
Domnul vine în curând
El ia pe ai Săi cu Sine-n slavă,
Care-n rugi stau așteptând.

Roagă-te, fără-ncetare!
Așteptând pe Domnul tău,
În curând El vine-n slavă,
Să ne ia la tronul Său.

2. Privegheați și vă rugați întruna,
Ca cel rău e ne-adormit
Îmbrăcați în haină a dreptății,
Ce-n Isus am dobândit.

3. Privegheați și vă rugați întruna,
De păcat vă curățiți
Vă-ntăriți în al lui Isus sânge
Și la luptă iar porniți.

4. Privegheați și vă rugați întruna,
Domnul vă va da răspuns,
Ca în harul Lui mereu să creșteți,
Până veți fi colo sus.

Home


Next song