Unde voi găsi iubire

1.Unde voi găsi iubire
Ca a Ta, dulce Isus?
Chiar când toate vor dispare,
Tu rămâi în veci Isus.

Refren:
|: Isuse, eu doresc,
Inima să-Ţi dăruiesc :|

2.Râul seacă, însă lucrul
Tău, în veci va dăinui
Braţul Tău nu se opreşte,
Toate chiar de s-ar opri.

3.Când în noi ne vom încrede,
Nicidecum n-om izbuti,
Însă când lucrăm cu Tine,
Toate ne vor reuşi.

4.Toarnă, deci, asupra noastră,
Focul Duhului Tău sfânt,
Ca din noi El să prefacă
Martori vii pe-acest pământ.

Home


Next song