Vin-cu sarcina-ți la cruce

1.Vin-cu sarcina-ţi la cruce
Obosit, pribeag
|: Neobosit, Isus ţi-o duce
Cu mult drag :|

2.Nu vezi tu cum El primeşte
Moartea-n locul tău
|: Nu vezi tu cum Îl jertfeşte,
Dumnezeu :|

3.Pace, viaţă, bucurie
Curg din crucea Lui
|: Slavă-acum şi-n veşnicie
Domnului :|

Home


Next song