Cuvântul cel mai dulce

1. Cuvântul cel mai dulce
Din gura lui Isus,
E ”Vino! ” ce ne-aduce
Din fericiri nespus.

O, suflete vin astăzi
Cu sarcina ta grea,
La Isus, că te iartă,
Și pace îți va da.

2. E dorul tău fierbinte
Să fii tu fericit?
Zadarnic cauți în pofte,
Când te-au nenorocit.

Isus dă tuturora
Care vin la El zicând:
”O, Doamne, dă-mi Tu pace,
Sunt ostenit și frânt! ”

3. Și de-ai găsit tu pace,
La pieptul lui Isus,
Cel rău n-are ce-ți face,
Cu tine-i Cel de sus.

Un singur sfat primește,
Uitării nu Îl da;
De la Isus, o clipă,
Tu nu te depărta

Home


Next song