Nu ți-a fost prieten duhul lumii

1.Nu ți-a fost prieten duhul lumii
Te-a amânat de azi pe mâin’
|: Și după ani de înșelare
Nimic nu ți-a lăsat în mâini :|

2.Nu ți-a fost nici copilăria
Prieten credincios, curând
|: S-a dus senină către alții
Și gol te-a părăsit, plecând :|

3.Nu ți-a fost prieten cu credință
Nici tinerețea cum ai vrut
|: Nici sănătatea, nici norocul
Un singur prieten ai avut :|

4.Dar pe Acela, Unul singur
L-ai prețuit cel mai puțin
|: L-ai ascultat cel mai din urmă
Și L-ai primit cel mai străin :|

5.Și totuși încă El așteaptă
Ca-n sfintele-ți păreri de rău
|: Să prețuiesti a Lui iubire,
Cât mai așteaptă-n pragul tău? :|

6.Deschide singurului Prieten
Plângându-ți vina ta cu-amar
|: Căci dacă și El se va duce
Poți plânge-n veci, va fi-n zadar :|

Home


Next song