Nu știam că-n juru-mi sunt izvoare

1. Nu știam că-n juru-mi sunt izvoare
Nu știam de oaza din pustiu
|: Așteptam să vină corbii-n zare
Așteptam sfârșitul meu târziu: |

2. Mi-am plimbat privirea peste lume
Și-am zărit pustiul gol și sterp
|: Am simțit fiorul morții-n mine
Tot mai mult mă apasă în piept: |

3. Chinuit de arșița toridă,
Copleșit de-al morții evantai
|: M-am trezit la vocea Ta cea blândă
Tocmai Tu, o, tocmai Tu erai: |

4. Nu știam, Isuse, că în Tine,
Curg izvoare limpezi de cleștar
|: N-am știut că setea arsă-n mine
Numai Tu ai stins-o cu-al Tău har: |

5. Dacă vrei și tu, amice dragă,
Focul inimii din piept să-l stingi
|: El îți vindecă ființa-ntreagă
Vin la El, la pieptu-i drag să plângi: |

Home


Next song