Unde-i teamă, nu-i iubire

1.Unde-i teamă, nu-i iubire,
Unde-i lege, nu-i sfinţire.
Legea dă ce se cuvine,
Dragostea se dă pe sine.
Legea dă o zi din şapte,
|: Dragostea le dă pe toate :|
(Aleluia)

2.Unde-i teamă, nu-i cunună.
Unde-s robi, nu-i voie bună.
Legea dă viţei pe-altare,
Dragostea dă tot ce are
Legea dă a zecea parte,
|: Dragostea le dă pe toate :|
(Aleluia)

3.Unde-i teamă, nu-i iertare
Unde-s legi, nu-i îndurare.
Legea iartă, dar vrea sânge.
Dragostea nimic nu frânge.
Legea iartă prin dreptate,
|: Dragostea le iartă toate :|
(Aleluia)

4.Legea are zile sfinte,
Dragostea-i mereu fierbinte.
Legea ţine slujbi divine,
Dragostea tot anul ţine.
Legea-i trudă cu simbrie,
|: Dragostea-i împărăţie :|
(Aleluia)

Home


Next song