Mai presus de orce

1.Mai presus de orice, de credinţă, de-avânt,
De-orice dar care biruie firea,
|: Mai presus de minuni, de tării, de cununi,
Mai presus de orice e iubirea! :|

2.Prin credinţă răstorni munţi înalţi şi cetăţi,
Şi-ţi arunci peste veacuri privirea.
|: Dar în cele cereşti eşti atât cât iubeşti
Mai presus de orice e iubirea! :|

3.Dumnezeu e măreţ, gem în cale-I furtuni,
Se cutremură toată zidirea.
|: Dar în susurul blând Îl auzi murmurând:
Mai presus de orice e iubirea! :|

4.Pregătiţi-vă stânci pentru Templul Etern!
Orice piatră îşi are menirea.
|: Chiar pământu-i primit, căci Isus l-a sfinţit,
Când a scris pe pământ ce-i iubirea! :|

Home


Next song