Astâzi suntem aici

1.Astăzi suntem aici, daţi mâinile.
Timpul aleargă-n zbor, trec zilele.
Chiar de ne despărţim, în duh uniţi suntem
Ne-ncetat, fraţi surori, să ne iubim.

2.Să vă-nsoţească El cu Harul Său,
În pace să umblaţi cu Dumnezeu.
Strălucească în veci gloria cerului,
Fiţi conduşi de Isus în ţara Lui.

3.Clipa aceasta e plină de har.
Domnul prin grija Sa ne-o dă în dar.
Inima, sufletul, prin Duhul Său cel Sfânt,
Să ne lege mereu pe-acest pământ.

Home


Next song