SUS fraților

1.Sus fraţilor, sus la lucru,
Căci lumea e în necaz
Şi cu-amăgire Satana,
Pe mulţi îi ţine legaţi.

Refren:
Sus fraţilor, nu şovăiţi,
Spuneţi la toţi despre Isus;
Cel ce aici e credincios,
Va-avea coroană-n cer sus.

2.Să semănăm cu credinţă
Sămânţa Sfintei Scripturi!
Sălta-vom de bucurie,
Când snopii-i strângem-vom sus.

3.Vedeţi păcatul cât strică
De mult în lumea-aceasta,
Primejdia se ridică:
Grăbiţi, grăbiţi a lucra!

Home


Next song