Totdeauna pe-a Domnului cale

1.Totdeauna pe-a Domnului cale
Au fost lacrimi și-au fost spini destui,
Dar acei ce-au urmat voii Sale,
Trebuit-au să-I semene Lui.

2.N-a iubit lumea, nu, niciodată
Pe cei care lui Hristos I-au slujit,
Ci cu-o ură mereu ne-mpăcată
I-a hulit, i-a lovit, i-a zdrobit.

3.Dar cu ochii-ațintiți la răsplată
Din răbdarea Golgotei primind,
N-au cârtit cei aleși, niciodată,
Ci-au trăit, și-au murit biruind.

4.Nu-i la fel pentru toți încercarea
Nici nu-i vremea la toți într-un fel,
Însă toți într-un fel au chemarea
La un preț de dureri pentru El.

5.Tu fii tare că-n ziua-ncercării
E alegerea ta pentru har,
Strălucit ești în haina ocării
Când te urci răbdător pe Calvar.

6.Iar prin moarte-nmiit vei culege
Răsplătirea cerescului zel,
Căci mereu astfel Domnul Și-alege
Pe acei ce sunt vrednici de El.

Home


Next song